Jiangmen Kolice Refrigeration Equipment Co.,Ltd. 

Contact: Miss Gigi Chan

E-mail: gigichan@kolice.cc

Whatsapp: +86 18933183056

Wechat: +86 18933183056

Telephone: +86 0750 3631832

Mobile phone: +86 18933183056

Contact: Miss Yan Yu

E-mail: sales7@kolice.cc

Whatsapp: +86 18127526682

Wechat: +86 18127526682

Telephone: +86 0750 3631832

Mobile phone: +86 18127526682

Contact: Mr.Menson

Email: sales3@kolice.cc

Whatsapp: +86 18948089527

Wetchat: +86 18948089527

Telephone: +86 18948089527

Address: Sanjiaodi, 4th Team, Donghong Road Section, Huanzhen Road, Liyue, Jianghai District, Jiangmen, Guangdong, China